Sip to Start
“เริ่มจิบ … ไม่รู้จบ”

เพราะกาแฟไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นของวันใหม่ แต่คือ จุดเริ่มต้นของอีกหลายๆ สิ่ง เมล็ดกาแฟ คือ สารตั้งต้นของกาแฟดีๆ สักแก้วและอีกหลายสินค้าบริการที่เกิดจากกาแฟเมล็ดเล็กๆ กาแฟเพียงหนึ่งแก้ว อาจเป็นแรงบันดาลใจในการตั้งต้นของธุรกิจ ความคิด มิตรภาพ และการใช้ชีวิต เมื่อคุณเริ่มต้นจิบแล้ว คุณอาจหลงใหลในรสชาตินี้ต่อไปอย่างไม่รู้จบ

Coffee isn’t just the start to your day, it’s the start to so many other things too. A good cup of coffee begins with the beans and so do all other coffee-based products. That one cup of coffee may be the inspiration you need for business, the catalyst for friendship, or just a part of your lifestyle . Once you start sipping, you might lose yourself endlessly in the flavor.

เตรียมพบกับการกลับมาของมหกรรมคนรักกาแฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน South East Asia เทศกาลที่ขอจุดประกายการเริ่มต้นให้ทุกคนทำความรู้จักกับ ’กาแฟ’ มากยิ่งขึ้นผ่านเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกาแฟ จวบจนต้นเหตุของความมหัศจรรย์ของรสชาติที่ให้ทุกคนได้เริ่มจิบกันแบบไม่รู้จบ
Thailand Coffee Fest 2019 : SIP to START “เริ่มจิบ…ไม่รู้จบ”

Coffee lovers, get ready for the return of the greatest coffee event in South East Asia, a festival that will teach people all about this amazing drink, from it’s origins to the magical final taste that we all adore.
Thailand Coffee Fest 2019: SIP to START

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center
โทร. 096-858-1419 หรือ Line@ : @thailandcoffeefest

For more information please contact
Tel. 096-858-1419 , Line@ : @thailandcoffeefest

Facebook